Joalis - detoxikační medicína

Celoroční praktický kurz

Celoroční praktický kurz

Cíl celoročního kurzu:

 

Získání praxe jako prostředek ke snazšímu otevření vlastní detoxikační poradny. V rámci kurzu budete vedeni k používání a pochopení celostního přístupu ke klientovi. Součástí bude kurzu bude samozřejmě i používání preparátů Joalis v rámci celostního přístupu, avšak se zaměřením na prioritu klientova současného stavu na fyzické, emocionální ale i mentální rovině. V neposlední řadě budete trénovat používání preparátů Joalis v rámci dlouhodobé detoxikace. Přihlášky: eccpraha@joalis.cz

Účastníci se hlásí na celý semestr. Pro získání Osvědčení o absolvování kurzu je nutná 80% účast v rámci celého cyklu. Cena jednoho semestru, tedy 5 kurzů,  je 3500 Kč, které je potřeba uhradit předem převodem na účet ECC: 205 511 314 /0300, vs: registrační číslo + 011 (xxxxxx011). Podmínkou účast na kurzu je úspěšné složení zkoušky II. stupně. 

Kurzy budou probíhat v sídle firmy ECC: Na Výhledech 1234/8, Praha 10 - Strašnice, 100 00 

Časový harmonogram jednotlivých sobotních kurzů:

 

09:00 - 09:30h teorie

09,30 - 11,00h živý případ

11:00 - 12:30h živý případ

12:30 - 13:30h oběd

13:30 - 15:00h živý případ

15:00 - 15:30h papírový případ

15:30 - 16:00h papírový případ

16:00 - 17:00h vlastní případy účastníků

17:00 - 18:00h novinky, změny, dotazy


Termíny kurzů: 

Sobotní kurzy:            Podzimní sobotní kurzy:
 
11. 2. 2017                        23.9. 2017
 
11. 3. 2017                        21.10. 2017
 
 8. 4. 2017                        11.11. 2017

13. 5. 2017                        9.12. 2017

17. 6. 2017                        13.1.2018


Úterní kurzy:            Podzimní úterní kurzy:

14. 2. 2017                  26.9. 2017

  7. 3. 2017                  24.10. 2017

  4. 4. 2017                  14.11. 2017

  2. 5. 2017                  12.12. 2017

  6. 6. 2017                  16.1.2018

  

Živé případy - klient s osobní účastí

 

Kdo může být klientem (živým případem)?

 

- účastník výcviku může přihlásit své vlastní klienty, někoho z rodiny apod.

- přihlásit se může kdokoliv se zájmem vlastní o detoxikaci, bude přiřazen k terapeutovi (účastníku výcviku), který se o něj bude po celou dobu starat pod dohledem lektora.

 

Klient (živý případ):

- odsouhlasí podmínky detoxikace

- zapisuje si poznámky k reakcím a stavu

- dotazy, reakce atd. konzultuje se svým terapeutem (účastníkem výcviku) a ten následně s lektorem

- veškeré informace obdrží od svého terapeuta

- vyplní dotazník pentagramu

 

Účastník výcviku - terapeut

- zajistí účast a informovanost klienta, souhlas a podmínky

- předá informace klientovi o podané kúře, užívání a vše potřebné 

 

Výuka:

 

Živý případ - klient s osobní účastí:

Odebrání případu:

a) klientův popis jeho potíží

b) toxická mapa - test Salvií a EAMsetem

c)doplňující dotazy důležité pro pochopení a správné vyhodnocení

Vyhodnocení případu:

d) pochopení případu pohledem klienta a jeho priorita s ohledem na jeho celkový současný stav

e) pochopení případu pohledem terapeuta

f) vyhodnocení případu na emocionální, mentální a fyzické rovině

   - současný stav jako důsledek chronických potíží na všech úrovních

   - chronický stav a potíže jako příčina vedoucí k současnému stavu

Stanovení kúry

g) složení úvodní kůry vedoucí ke zlepšení stavu a následné celkové dlouhodobé detoxikaci v duchu C.I.C.

 

Papírové případy – bez osobní účasti klienta

- případy, které jsou již řešeny detoxikační metodou, pochopení a vyhodnocení krok za krokem.

 

a) seznámení s původním stavem klienta

b) pochopení, pohledy a vše podobně jako u živých případů

c) následná 1 a více kontrol a jejich pochopení a vyhodnocení změn klientova stavu v souvislostech podaných preparátů a jeho životní situace, stylu, alopatické léčby atd.

d) sledování další detoxikace

 

Vlastní případy:

Možnost konzultací vlastních případů - klientů.

 

Je třeba mít případ připravený, příprava zároveň učí terapeuta odebírat případ.

Vysvětlení jak, si řekneme na prvním setkání 

 

 

 

Závěrečný víkend: 

 

Vlastní případ:

Představení vlastního případu formou Papírového případu včetně kontrol (minim.2)

Obdobným způsobem, jak se budeme celoročně případy zabývat.

Podrobnosti na výcviku…

 

Vysvětlení a argumentace ke svému postupu. (Proč bylo postupováno daným způsobem.)

Hodnotit článek

Jste zde poprvé?

Pro seznámení s metodou C.I.C. doporučujeme sekci Metoda.

Více...

Novinky

Novinky e-mailem