Joalis - informační metoda

Informace o seminářích

Informace o seminářích

Semináře s osobní účastí jsou určeny pro ty zájemce o informační metodu, kteří se chtějí tomuto tématu více věnovat a principy Joalis využívat ve svých praxích.

Registrovaní členové se přihlašují na http://www.eccklub.cz 

Semináře pro detoxikační poradce v Praze

  • Místo konání: ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10 - Strašnice
  • Přihlášení a bližší informace na www.eccklub.cz nebo eccpraha@joalis.cz, tel.: 274 781 415, mob.: +420 739 639 134.

Semináře pro detoxikační poradce v Brně https://www.bodycentrum.cz/vzdelavani-seminare

 

Semináře pro detoxikační poradce v Ostravě

  • Místo konání: Centrum C.I.C. metody, Pražákova 218/7, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  • Přihlášky a informace na tel.: 730 517 776, 553 034 370 nebo emailu: centrumostrava@joalis.cz
  • Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme S4 absolvovat v Praze nebo v Brně .

Systém vzdělávání poradců

Vzdělávací systém firmy Joalis je již dlouhé roky kvalitní a stabilní a po dobu jeho existence jím prošlo mnoho absolventů, kteří své znalosti předávají dál. Pokud vás tato cesta láká, přihlášky posílejte na eccpraha@joalis.cz

Základní stupeň

V poslední době se setkáváme s poměrně velkou skupinou odborníků z různých oborů, kteří mají velký zájem využívat potenciál informační metody. Chtějí tedy znát jak její podstatu, teorii, tak i základní použití produktů Joalis. Není však v jejich silách pojmout metodu C. I. C. v její plné šíři a nechtějí, a mnohdy ani nemohou, pracovat se Salvií nebo EAM setem. Nemají ambice stát se poradci na plný úvazek, současně však chtějí svým klientům poskytnout co nejširší možnou péči. Zajímají se totiž opravdu o všechny možnosti, jak zlepšit stav svých klientů, a to vhodnou kombinací stávající praxe právě s možnostmi metody kontrolované a řízené detoxikace.

A právě jim je určen první stupeň vzdělávání, který lze přirovnat k „Základnímu vzdělávání“ – proto také označení seminářů písmenem „Z“. Zároveň je tento základní stupeň vhodnou variantou pro všechny, kteří se touží stát tzv. rodinným poradcem. Základní stupeň je složen ze 3 teoretických seminářů (Z1, Z2 a Z3) a je zakončen zkouškou. Zkouška je určena pro ty, kteří chtějí být vedeni jako Poradci detoxikace Joalis a také pro ty, kteří chtějí ve vzdělávání pokračovat v podobě dalších stupňů. Současně se složením ZK1 získávají účastníci právo na členskou cenovou kategorii D3.

(Absolvování tohoto základního stupně a složení zkoušky 1. stupně je podmínkou pro všechny, kteří chtějí studovat vyšší stupně vzdělávání.)

Střední stupeň

Pro všechny, kdo se chce informační metodě věnovat hlouběji je připravena další úroveň – Střední stupeň, řekněme něco jako „Střední škola“ – označení seminářů písmenem „S“. Střední stupeň již prohlubuje znalosti o informační metodě. Absolventi se v průběhu čtyř seminářů naučí pracovat s diagnostickým přístrojem Salvie a seznámí se s programem EAMset. S lektory si také prakticky projdou detoxikační taktiku u různých typů a případů klientů. Budou se už orientovat v kompletním sortimentu firmy Joalis, včetně speciálních přípravků.Tento stupeň je rovněž rozdělen na tři semináře (S1, S2 a S3) a  zakončen zkouškou, tentokrát 2. stupně. Po jejím úspěšném složení získává absolvent certifikát Poradce metody C. I. C. – kontrolované detoxikace Joalis a současně postupuje do členské cenové kategorie D2.

(Absolvování středního stupně a složení zkoušky 2. stupně je podmínkou pro všechny, kteří chtějí studovat vyšší stupně vzdělávání – vyjma vybraných seminářů, které budou jasně označeny.)

Vysoký stupeň

Stejně jako v běžném životě, kdy mnozí středoškoláci směřují na vysoké školy, tak i v praxi poradce nastane okamžik, kdy se rozhodne, že chce jít dál a prohlubovat své znalosti a dovednosti. Poradci Joalis mají tuto možnost na posledním stupni vzdělávání. Ten je již vysloveně zaměřen na získání praxe s klienty i pocitu sebedůvěry, který je velmi důležitý pro vedení úspěšné praxe. Je podstatné umět správně a pohotově argumentovat a reagovat na všechny situace a případy, které se v poradnách mohou vyskytnout. Do "vysoké školy" Joalis byly zařazeny Celoroční a Pokročilý praktický kurz, který bude probíhat v Praze i v Brně.

Vzhledem tomu že během Celoročního praktického kurzu získá dotyčný nejen mnoho důležitých informací, ale hlavně má za sebou praxi v detoxikaci cca 200 klientů (to je rovno poměrně dobře fungující praxi), umožní firma ECC účastníkům získání statusu Certifikovaný poradce metody C. I. C. – kontrolované detoxikace Joalis. Samozřejmě po složení zkoušky 3. stupně. Tím pádem se poradce zařadí i mezi Certifikovaná centra Joalis, která jsou propagována na webech, v časopisech a dalšími způsoby.

 (Písmenem „V“, budou označeny i mimořádně vypisované semináře se specifickými tématy, které budou moci navštěvovat i absolventi a účastníci nižších stupňů vzdělávání bez složení závěrečné zkoušky daného stupně.)


Co říci na závěr? Celý náš vzdělávací systém je i nadále chápán jako celoživotní. Stále budeme pořádat Kongresové dny, Letní školy i mnohé další semináře a akce, které jsou určené všem, kteří chtějí dál prohlubovat své znalosti, potkávat se s ostatními terapeuty a předávat si své zkušenosti.
Věříme, že tyto inovace v struktuře vzdělávání přinesou samá pozitiva a umožní nám podporovat dobré jméno Metody C. I. C. a všech poradců, kteří s její pomocí pomáhají lidem.

Hodnotit článek

Jste zde poprvé?

Pro seznámení s metodou C.I.C. doporučujeme sekci Metoda.

Více...

Novinky

Novinky e-mailem