Joalis - detoxikační medicína

Klinické studie

Klinické studie

Vysoká hladina cholesterolu může doprovázet některé vrozené poruchy metabolismu tuků, z nichž nejčastější je familiární hypercholesterolémie. Často je však zvýšený cholesterol způsoben nesprávnými stravovacími návyky, zvláště vysokým příjmem živočišných produktů. Podle údajů uvedených ve studii Post-Monica (IKEM, 2010) trpí v současné době v České republice téměř 70 % dospělé populace zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi. Není to přitom problém týkající se pouze starší generace, vyskytuje se již u mladých lidí a výjimkou nejsou ani děti.

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi patří mezi faktory zvyšující riziko onemocnění srdce a cév, přičemž srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí jak v Evropě, tak v České republice. Při zjištění zvýšené hladiny cholesterolu v krvi je proto třeba začít co nejdříve s farmakologickou léčbou.

Klinická studie Joalis LiverDren a Joalis Achol 2017

Na základě studie, kterou vypracovalo koordinační a statistické centrum v DSC Services, s.r.o., v Tišnově, bylo zjištěno, že potravinové doplňky Joalis LiverDren a Joalis Achol mohou být vhodným doplňkem klasické léčby na snížení hladiny cholesterolu v krvi, jejíž efekt mohou ještě zvýrazňovat. Jedná se o komplexy s obsahem rostlinných výluhů příznivě působící na hladinu cholesterolu v krvi.

Doplňky stravy Joalis LiverDren a Joalis Achol mohou při souběžném užívání příznivě působit na snižování hladiny cholesterolu.

Cílem klinické studie JOALIS je zjistit účinnost přípravků Joalis na snížení hladiny cholesterolu v krvi u pacientů s hypercholesterolémií léčených v souladu s guidelines ČLS JEP.

Ve studii bylo registrováno celkem 205 pacientů v 16 centrech praktických lékařů České republiky vydáním obou přípravků Joalis za celkovou dobu náběru 14 měsíců. Analyzována byla data 188 pacientů z 15 centrech.

Výsledky poukázaly na jednoznačný trend výraznějšího poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL v průměru o 50% u experimentální skupiny pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou. V případě hladiny LDL a triglyceridů takové trendy zaznamenány nebyly. 

Aterogenní index (AI) a aterogenní index plazmy (AIP) potvrdil účiněk přípravků Joalis .

Analýza bezpečnosti neprokázala žádnou nežádoucí příhodu ani nežádoucí účinek, ani podezření na ně. Během užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol se u žádného pacienta nežádoucí příhoda ani nežádoucí účinek neobjevil.

Podrobný průběh studie, výsledky a především přehledné grafy zobrazující sledované hodnoty naleznete v Závěrečné zprávě, kterou zde máte k dispozici.

Statistik: Mgr. Zuzana Šlégrová

Zprávu schválil: RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.

 

Hodnotit článek

Jste zde poprvé?

Pro seznámení s metodou C.I.C. doporučujeme sekci Metoda.

Více...

Novinky

Novinky e-mailem