Joalis - detoxikační medicína

Celoroční praktický kurz, Pokročilý praktický kurz Praha, Brno

Celoroční praktický kurz, Pokročilý praktický kurz Praha, Brno

Celoroční praktický kurz:

Přednášející: Praha - Vladimíra Málová, Brno - Pavel Jakeš

Přihlášky: eccpraha@joalis.cz      Tel: 739 639 134

Minimálně 2 semestry, maximální délka není omezená. Tento kurz je vhodný pro pomoc získávání a rozšiřování klientů.

V průběhu kurzu se účastníci setkávají s dvěma modely postupu řešení. Učí se řešit zdravotní potíže klientů pomocí cíleného dotazování bez testováním pomocí přístrojů a pomocí testování s přístroji se sadami nebo s programem. Účastníci mají možnost si buď přivést vlastního klienta, průběh jehož detoxikace je během celého kurzu sledována. Nebo si klienta připravit v papírové podobě na základě jasně definovaného doporučeného dotazovaní a konzultovat jeho detoxikace s ostatními účastníky i lektorem. Obě tyto formy pomáhají v získávání vlastních nových klientů ve svém okolí. Během kurzu (2 semestry) se účastníci přímo podílejí na řešení minimálně 200 různých případů. 

V průběhu roku jsou různá období, kdy klesáme na mysli a setkání s podobně naladěnými lidmi nás znovu nabíjí energií a vírou v sebe i v to, co děláme.

 Cena jednoho semestru, tedy 5 kurzů,  je 3500 Kč, které je potřeba uhradit předem převodem na účet ECC: 205 511 314 /0300, vs: registrační číslo + 011 (xxxxxx011). Podmínkou účasti na kurzu je úspěšné složení zkoušky II. stupně. 

Pokročilý praktický kurz: Praha

Přednášející: Vladimíra Málová

Přihlášky: eccpraha@joalis.cz      Tel: 739 639 134

Tento kurz je vhodný pro detoxikační poradce s již vytvořenou klientelou, přednostně však pro absolventy Celoročního praktického kurzu. Pravidelná setkání budou zaměřena na předávání zkušeností z vlastních praxí, s neobvyklými či nezvyklými případy, dále pak na novinky a změny v metodě C.I.C. Vzhledem k frekvenci setkání však nebude prostor pro podrobné vysvětlování všeobecných případů, základní dotazy k praxi, které jsou obsahem Celoročního praktického kurzu.

Cena jednoho semestru, tedy čtyř kurzů je 2800,- Kč, které je potřeba uhradit převodem na účet ECC: 205 511 314/0300 vs. Vaše registrační číslo + 022(xxxxxx022).

Podmínkou účasti na kurzu je složení zkoušky ll. stupně. Dle počtu zájemců bychom otevřeli i úterní kurz.

Zvažte, která varianta vám více přinese pro každodenní praxi. Pokud po každé odjíždíte z našeho setkání s novými poznatky, odpověďmi, inspirací, povzbuzením atd. pokračujte další  semestr. V průběhu roku jsou různá období kdy klesáme na mysli a setkání s podobně naladěnými lidmi nás znovu nabíjí energií a vírou v sebe i v to co děláme.

Nový kurz nám dá to samé jen ne tak často, Pokud vám stačí občasné setkání zvolte tento kurz.

Vzhledem k frekvenci nebude tady prostor pro podrobné vysvětlování  tolika různorodých případů, na co a proč se zaměřit  a další důležité kroky pro získávání vlastních klientů.

Více ve vzdělávánína ECC: http://www.eccklub.cz/vArticle/562.html

 

Hodnotit článek

Jste zde poprvé?

Pro seznámení s metodou C.I.C. doporučujeme sekci Metoda.

Více...

Novinky

Novinky e-mailem